ONLINE-PRIJAVE ZA SVETU MISU

Dragi vjernici,

iako je do sada prijava za svetu misu bila slanjem poruke na našu adresu elektroničke pošte, od sada možete se prijaviti izravno na našoj mrežnoj stranici, prilikom čega ćete i dobiti i obavijest o slobodnim mjestima.

Na stranici "ONLINE-Prijave za svetu Misu" možete se prijaviti. Najbolje za svaku osubu jednu prijavu!

Pozivamo Vas da koristite ovaj način prijave, kako bismo lakše regulirali broj vjernika na misama i držali se propisnih pravila naše Biskupije.

Bog vas blagoslovio!