Povijest župe

HRVATSKE KATOLIČKE ZAJEDNICE REUTLINGEN – METZINGEN – TÜBINGEN

Od 1965. u Reutlingen je povremeno dolazio slaviti misu na hrvatskom jeziku svećenik iz Stuttgarta. Prije samog osnutka Hrvatske katoličke misije, povremeno i u dogovoru s vjernicima, dolazili su svećenici fra Metod Kelava i fra Bernard Vučić iz Stuttgarta, fra Ante Perković s Bodenskog jezera i fra Kruno Vukušić iz Sindelfingena.

Hrvatska katolička misija Reutlingen službeno je osnovana u jesen 1971. godine kao jedna od 16 Hrvatskih misija u biskupiji Rottenburg-Stuttgart. Prvo krštenje ubilježeno u Maticu krštenih bilo je u crkvi St. Wolfgang u Reutlingenu, 13.11.1971. Prvi ravnatelj misije bio je vlč. Mirko Makaus (1971.-1980.), svećenik Krčke biskupije. Svoju službu u HKM Reutlingen započeo je 29.10.1971.

Na samom početku slavio je svete Mise u Reutlingenu, Metzingenu i Tübingenu, nedjeljom i blagdanom, te subotom u Nürtingenu, Mössingenu i Kirchheim/Tecku. Početkom 1972. misija je dobila i svoje prostorije u Leder Straße 21 u Reutlingenu, koje je, nakon potrebnog preuređenja i renoviranja, 19.03.1973. blagoslovio i službeno otvorio biskup biskupije Rottenbeurg-Stuttgart, mons. dr. Carl Joseph Leiprecht.

Vremenom je prvotno područje misije, radi lakšeg i djelotvornijeg vršenja pastoralne djelatnosti, smanjeno na područje dekanata Reutlingen, Rottenburg i Zwiefalten. U vrijeme domovinskog rata i većih aktivnosti nove i prikladnije urede i prostorije misije u Tübinger Straße 61. blagoslovio ih je 15.03.1992. referent za strance, prelat Jürgen Adam.

Od veljače 1980.-1989. voditelj misije je franjevac konventualac o. Ladislav - Gojko Luburić. Nakon odlaska o. Ladislava – Gojka Luburića u misiji djeluju svećenici Mostarsko-duvanjske biskupije vlč. Ivica Komadina (od 01.10.1989.-31.12.2010.) i vlč. Marijan Bevanda. Vlč. Marijan Bevanda, je od 01. kolovoza 2005. umirovljen i vratio se u domovinu (Mostar).

Godinu dana kasnije dolazi na postdiplomski studij vlč. Marko Šutalo, svećenik Trebinjsko-mrkanjske biskupije koji je od 01.08.2006.-2010. namješten kao župni vikar u našoj zajednici Sv. Vinko Paulski u Tübingenu. Nakon završenog studija vlč. Marko Šutalo vraća se u svoju matičnu biskupiju, gdje nastavlja vršiti službe.

Nakon njega u zajednicu dolazi vlč. Ivica Zrno (od kolovoza 2010.), svećenik Đakovačko-Osiječke nadbiskupije. On također dolazi kao svećenik-doktorand, biva namješten na službu župnog vikara, te kratko pomaže u pastoralnom radu vlč. Ivici Komadini. Vlč. Ivica Komadina, nakon imenovanja za delegata Hrvatskih katoličkih zajednica za Njemačku, u siječnju 2011. godine odlazi sa službe župnika HKZ Reutlingen, Metzingen i Tübingen i preseljava se u Frankfurt.

Nakon njega službu preuzima vlč. Ante Kutleša (01.01.2011.), svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije. Kao pastoralne suradnice u misiji su djelovale časne sestre milosrdnice Zagrebačke provincije Bezgriješnog začeća: s. Mercedes Domić i s. Mirjana Turković (01.09.1993.-1998.), najprije s pola a onda s punim radnim vremenom.

Od 01.10.1998. kao pastoralna suradnica djeluje s. Mirjam Laco, Riječke provincije Majke dobrog savjeta.

Anna Remert u Tübingenu (tjedno 4 sata), Svjetlana Rezo u Reutlingenu(tjedno 7 sata), a Slavica Vidović u Metzingenu (tjedno 4 sata).

Kao sakristani naših zajednica namješteni su u Reutlingenu Pero Lovrenović, u Metzingenu Slavica Vidović i u Tübingenu Marko Nikolić. Na teritoriju djeluju tri hrvatske katoličke zajednice Reutlingen – Metzingen – Tübingen.

Biskup biskupije Rottenburg-Stuttgart dr. Gebhard Fürst osniva 01.07.2005. Hrvatske katoličke zajednice Sveti Vinko Paulski u Tübingenu i 01.08.2005. Sveti Nikola Tavelić u Metzingenu a 01.01.2006. Sveta Obitelj u Reutlingenu. Nakon preustroja Misija u Zajednice drugih materinjih jezika ured i prostorije kratkoročno su premješteni u Krämer Straße 17. u Reutlingenu.

Dana 01.06.2008. svečano su blagoslovljene nove prostorije u crkvenoj zgradi u Bismarck Straße 20, Reutlingen u neposrednoj blizini župne crkve St. Wolfgang. Na području sve tri zajednice je oko 6000 Hrvata. Najveći broj Hrvata na području tih triju zajednica je u Reutlingenu. Nedjeljna misna slavlja slave se u crkvi sv. Wolfganga u Reutlingenu, u crkvi sv. Bonifacija u Metzingenu i crkvi sv. Ivana Evanđelista u Tübingenu. U sve tri zajednice djeluju pastoralna vijeća. Članovi su aktivni i uključuju se na razne načine.

Pastoralno osoblje po potrebi posjećuje bolesnike u bolnici ili kod njihovih kuća. Na osobit način treba naglasiti potrebu skrbi za starije iznat 60 godina kojih je prema našoj evidenciji preko tisuću (1000) osoba. Mnogi su računali da će odlaskom u mirovinu vratiti se u svoj rodni kraj, ali kažu, ovdje su nam djeca i unučad pa ostajemo ovdje.

Velika slavlja u zajednicama se pripremaju za blagdan sv. Nikole, Božić, Majčin dan, a slave se i zaštitnici zajednica – Sveta Obitelj, sv. Nikola Tavelić i sv. Vinko Paulski. U zajednicama se u suradnji s Hrvatskom dopunskom nastavom slavi misa zahvalnica na kraju školske godine, kao i misa na početku školske i vjeronaučne godine.

U crkvi sv. Wolfganga u Reutlingenu se redovito održavaju listopadske i svibanjske pobožnosti. Održavaju se i duhovne obnove. U sve tri zajednice djeluju ministrantske skupine. Mješoviti zbor djeluje u Reutlingenu. Zbor pod imenom „Nikola Tavelić“ djeluje u Metzingenu. Molitvene zajednice djeluju u Reutlingenu, Tübingenu i u Metzingenu. U sve tri zajednice djeluju skupine čitača. Aktivan je i zbor mladih, koji se okupljaju u Reutlingenu.

Uz to postoje i folklorna skupina odraslih i djece, koji se okupljaju u Meztingenu. Vjernici iz hrvatskih zajednica svake godine tradicionalno hodočaste na svetkovunu Presvetog Trojstva u marijansko svetište u Zwiefalten, koje organiziraju sve tri zajednice zajedno s drugim zajednicama iz biskupije Rottenburg-Stuttgart.

Zajedno s vjernicima iz Stuttgarta ili Sindelfingena vjernici iz te tri zajednice hodočaste u Lurd, Svetu Zemlju i sl. Suradnja s domaćom njemačkom Crkvom je dobra, poglavito s njemačkim vjernicima organiziraju se zajednička slavlja na Tijelovo i Veliki četvrtak, a posebno na internacionalnoj misi s njemačkim i drugim vjernicma osobito u Tübingenu. Vjeronauk se drži u sve tri zajednice u sklopu Hrvatske dopunske nastave, a obuhvaća vjeroučenike od predškolske dobi do 9. razreda. Katehetska se priprava u zajednicama drži posebno za sakremente prve pirčesti i potvrde. U zajednicama se drži i mjesečna kateheza za odrasle.

Vjernici se u zajednicama pripremaju i za sakremente krštenja i vjenčanja. Organiziraju se i mjesečni susreti za starije vjernike. Tu su i pobožnosti 13 utoraka u čast sv. Anti Padovanskom i pobožnosti prvih petaka u čast Presvetom Srcu Isusovu. Vjernici iz zajednica zadnjih godina redovito odlaze na komemoraciju u Bleiburg.

U zajednicama se oraganizira i Vukovarski memorijal. Zajednice organiziraju uglavnom dva puta godišnje humanitarne akcije – za zimske akcije prilozi od blagoslova obitelji se upućuju potrebnima u domovini, a za ljetne akcije skupljaju se rabljene školske torbe koje se zajedno s novčanim prilogom i školskim priborom upućuju potrebnima u domovini.

U Reutlingenu je aktivan i NK „Croatia“ koji s hrvatskim zajednicama dobro surađuje. Od ulaska Hrvatske u EU broj vjernika u našim zajednicama je stalno u prirastu. Patoralno osoblje je djelomično na početku pastoralne skrbi kao u prvim godinama dolaska migranata.

Vjerujemo da će sve tri naše Zajednice, uz svestranu pomoć pastoralnih vijećnika i svih ostalih angažiranih vjernika, nastaviti djelotvorno svjedočiti svoju vjeru u zajedništvu s mjesnom Crkvom, čuvajući svoj identitet, kao što su to na ovim prostorima vjerno svjedočili i činili u proteklih preko četrdeset godina. Prema iskazu pojedinih vjernika, oni sudjeluju na misama i ostalim slavljima u zupama njihova prebivališta.

Čovjek čovjeku i Bogu se najbolje očituje na materinskom jeziku. (Preuzeto iz arhiva HKZ)

Reutlingen, 14.03.2017. Don Ante Kutleša, župnik

Kroatische katholische Gemeinden: Reutlingen-Tübingen-Metzingen

Seit 1965 war in Reutlingen ein kroatischer Pfarrer aus Stuttgart, der den Gottesdienst von Zeit zu Zeit auf Kroatisch zelebrierte. Bevor die kroatische Mission gegründet wurde, waren in Absprache mit den Gemeindemitgliedern die Franziskaner Metod Kelava, Bernard Vučić aus Stuttgart, sowie Ante Perković vom Bodensee und Kruno Vukušić aus Sindelfingen verantwortlich.

Die kroat. Kath. Mission wurde 1971 im Herbst amtlich unter einer der weiteren 16 kroatischen Missionen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart eingeführt. Die erste Taufe wurde am 13.11.1971 ins Taufbuch eingetragen. Die Taufe fand statt in der St. Wolfgang Kirche. Der Erste Leiter der kroat. Mission war Mirko Makaus (1971-1980), Pfarrer der Diözese Krk (Kroatien).

Das Amt des leitenden Pfarrers begann er in Reutlingen am 29.10.1971. Er hat von Anfang an in allen drei Missionen Reutlingen, Tübingen und Metzingen die Sonntäglichen Gottesdienste wie auch an den Feiertagen zelebriert und samstags feierte die Hl. Messe in Nürtingen, Mössingen und Kirchheim Teck. Anfang 1972 hat die kroatische Mission eine eigene Niederlassung in der Leder Str. 21 in Reutlingen erhalten. Diese wurde persönlich vom damaligen Bischof Mons. Dr. Carl Joseph Leiprecht am 19.03.1973 gesegnet.

Anfangs wurde die ursprünglich gegründete Mission wegen der leichteren Ausführung der Aktivitäten und deren Auswirkung auf das Dekanat Reutlingen (Rottenburg-Stuttgart) eingeschränkt. Am 15.03.1992 gab es dann einen Umzug in die Tübinger Str. 61 in Reutlingen. Diese Räume waren größer und besser nutzbar und wurden von Herrn Prälat Jürgen Adam gesegnet. Ab Februar 1980-1989 war der Franziskaner Ladislav-Gojko Luburić Leiter der kroat. Kath. Mission in Reutlingen.

Nach Pater Ladislav-Gojko Luburić kamen die Pfarrer Ivica Komadina und Marijan Bevanda aus Mostar-Duvno (01.10.1989-21.12.2010). Pfarrer Marijan Bevanda ging dann am 01.08.2005 in Ruhestand in seine Heimat nach Mostar. Ab 01.08.2006 kam Marko Sutalo, Priester der Diözese Trebinje-Mrkan als Pfarrvikar und zum Studieren. In Tübingen wirkte er als Pfarrvikar in Sv. Vinko Paulski. Nach seinem beendeten Studium ging er wieder in seine Heimatdiözese zurück. Unmittelbar danach (August 2010) folgt Pfarrer Ivica Zrno, Priester der Diözese Djakovo-Osijek.

Genau wie sein Vorgänger studiert er und ist als Pfarrvikar im pastoralen Dienst tätig. Nachdem Pfarrer Ivica Komadina zum Delegat der Kroat. Kath. Gemeinden in Deutschland gewählt und ernannt wurde verließ er im Januar 2011 die Gemeinden Reutlingen, Metzingen und Tübingen. Ab 01.12.2010 folgt Pfarrer Ante Kutleša erst als Vikar und ab 01.01.2011 als leitender Pfarer der Gemeinden Reutingen, Metzingen und Tübingen. Er ist Pfarrer der Diözese Mostar-Duvno. Pastorale Mitarbeiterinnen waren die Sr. Mercedes Domić und Mirjana Turković (01.09.1993-1998) beide Schwestern der Kognition Unbefleckte Herz Mariens in Zagreb.

Angefangen haben beide Halbtags später ganztags. Seit 01.10.1998 ist Sr. Mirjam Laco als pastorale Mitarbeiterin in den Gemeinden Reutlingen, Metzingen und Tübingen tätig. Sie ist Sr. der Diözese Rijeka Gemeinde "Mutter des guten Zuspruchs".

Anna Remert ist Sekretärin in der Gemeinde Sv. Vinko Paulski Tübingen (4 Stunden wöchentlich). Svjetlana Rezo in der Gemeinde Hl. Familie Reutlingen (7 Stunden wöchentlich) und Slavica Vidović in der Gemeinde Sv. Nikola Tavelić in Metzingen (4 Stunden wöchentlich).

Als Mesner dient in Reutlingen für die muttersprachler Herr Pero Lovrenović, in Metzingen Frau Slavica Vidović und in Tübingen Herr Marko Nikolić. Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart Dr. Gebhard Fürst ernannte die drei kroatischen Gemeinden.

Am 01.07.2005 Sv. Vinko Paulski in Tübingen, am 01.08.2005 Sv. Nikola Tavelic in Metzingen und Sv. Obitelj in Reutlingen am 01.01.2006. Nach der Umstrukturierung der Missionen in die Gemeinden anderer Muttersprachen zogen die Büros in die Krämer Str. 17 in Reutlingen.

Ab 01.06.2008 bis heute ist die Kroat. Kath. Gemeinde Sv. Obitelj ihr Domizil in der Bismarckstr. 20 in Reutlingen. Insgesamt werden ca. 6000 Kroaten betreut, die meisten in Reutlingen angesiedelt sind. Die sonntäglichen Gottesdienste werden in St. Wolfgang in Reutlingen, St. Bonifatius in Metzignen und St. Johannes Evangelist in Tübingen zelebriert. In allen drei Gemeinden gibt es einen Pastoralrat.

Die Mitglieder sind sehr aktiv und wirken mit, wo sie nur können. Das Pastoralteam besucht bei Bedarf Kranke zu Hause und auch im Krankenhaus. Der Bedarf an Besuchen, besonders bei den über 60jährigen besonders ist groß. Dieser umfasst laut Statistik in Kreisen der Kroatischen Gemeinde über 1000 Gläubige. Viele von ihnen bleiben letztendlich in Deutschland wegen ihrer Familien. Größere Aktivitäten wie z. B. Gemeindefeste geschehen an Hl. Nikolaus, Weihnachten, Muttertag und das Patrozianum der jeweiligen Kirchen statt. Die Kinder werden in der kroatischen Muttersprache unterrichtet. Ein gemeinsamer Gottesdient findet am Anfang und am Ende des Schuljahres statt.

In der Kirche St. Wolfgang in Reutlingen bieten wir regelmäßig im Mai und im Oktober Andachten sowie geistige Erneuerungen an. Feste Gebetsgruppen gibt es in allen drei Gemeinden wie auch Wort-Gottes-Leiter. In allen drei Gemeinden wirken feste Ministranten mit. In Reutlingen und Tübingen gibt es einen gemischten Chor und in Metzingen einen mit Namen „Nikola Tavelić“.

Sehr aktiv ist auch der Chor mit Jugendlichen, die sich in der Reutlinger Gemeinde regelmäßig treffen. Zwei Folklorengruppen gibt es, eine mit Jugendlichen und eine mit Erwachsenen. Diese habe feste Tanzzeiten in Metzingen. Jedes Jahr gehen wir auf Wallfahrt nach Zwiefalten am Feiertag der Hl. Dreifaltigkeit. Dies wird abwechselnd von allen drei Gemeinden organisiert. Hier treffen sich Gläubige der ganzen Diözese Rottenburg-Stuttgart. In Zusammenarbeit mit Gläubigen aus Sindelfingen und Stuttgart werden jährlich Wallfahrten nach Lourdes und Jerusalem organisiert.

Die Absprachen und Zusammenarbeit mit den deutschen Gemeinden ist ebenso sehr gut. So gibt es an Fronleichnam und Gründonnerstag immer einen gemeinsamen Gottesdiesnt. Besonders ausgeprägt ist dies am internationalen Gottesdiesnt in Tübingen. Der Religionsunterricht wird für Schüler bis zum 9. Schuljahr angeboten. Dieser findet während des kroatichen Unterrichts statt und wird von Sr. Mirjam Laco durchgeführt. Erskommunionkatechese beginnt mit dem Anfang des Schuljahres und erfolgt jeden Samstag verteilt in allen drei Gemeinden.

Die Erwachsenenkatechese erfolgt einmal im Monat in Reutlingen. Ehevorbereitung und auch Taufvorbereitung gibt es regelmäßig in Reutlingen. Regelmäßiges Zusammenkomenn, sei es mit Ausflügen oder einfach in den Räumen der kroatischen Gemeinden finden immer sehr lebhaften Zuspruch. Hier gibt es eine durchwachsene Gruppe von Älteren und Jüngeren Gläubigen.

Des Weiteren werden jährlich 13 mal dienstags zu Ehren des Hl. Antonius der Gottesdienst zelebriert. Ebenso wird zu Ehren des Heiligsten Herzen Jesu jeden ersten Freitag im Monat Beichtegelegenheit angeboten und ein Gottesdienst gefeiert. Einen festen Termin hat auch das Gedenken der Opfer in Bleiburg und auch Vukovar. Jedes Jahr werden Fahrten dorthin organisiert.

Humanitäre Aktionen gibt es zwei mal jährlich: im Winter aus den freiwiligen Beiträgen während der Haussegnung, die von der Gläubigen gespendet werden und aus den freiwilligen Beiträgen vor der Sommerpause für bedürftige kinder in Bosnien-Herzegowina und Kroatien für Schulutensilien.

In Reutlingen gibt es den NK „Croatia“ Fussballverein, der viele Fans aus den kroatischen Gemeinden hat. Seit dem Beitritt Kroatiens in die EU wächst die Zahl der kroatischen Katholiken stetig.

Das Pastoralteam ist in Sorge und in Achtsamkeit wie zu Anfang der Migration vor einigen Jahren. Wir sind sehr bemüht um eine positive Entwicklung in der Kirchenzugehörigkeit und auch in Wahrung der Identiät mit Hilfe der Gläubigen und dem Pastoralteam, so wie es die letzten 40 Jahre war. Nach eigenen Aussage und auch statistisch belegt ist der Gottesdienst regelmäßig sehr gut besucht und dies wird hoffentlich in Zukunft so bleiben.

Der Mensch offenbart sich dem Menschen und Gott am besten in seiner Muttersprache.

Reutlingen, 15.01.2018

Ante Kutleša, Pfarrer